SKY® Arter Ven Setlerimiz

 

        Hasta Bağlantısı

        Arter İzolatörü

        Klempler

        Heparin Hattı

 

Enjeksiyon                                                                                                              PortuArter Haznesi

  • Septum latex içermez                                                                                             Özel geometrisi sayesinde sirküle kan akımı sağlar.
  • Renkli kodlama yapılmıştır.

            Ven Kan Haznesi                                                                                       Diyalizer Bağlantısı

  • İç yüzeye çok yakın olarak kan girişi, sağlar.                                                           Çift fonksiyonlu koruyucu kapaklar, diyalizat  
    • Kontrol edilebilen kan akışı sağlar.                                                                           girişlerini kapamaya yarar.
    • Kanın serbest düşüşünü önler.
    • Filtre sayesinde güvenilirliği artar.

 

diyalizör diyaliz diyaliz seti arter set ven set arter ven set arter-ven set arter ven seti fistül iğnesi fistül iğneleri dora set dora arter ven set dora arter-ven set sasan set sasan arter ven set sasan arter-ven set gambro set gambro arter ven set gambro arter-ven set kawasumi set kawasumi arter ven set kawasumi arter-ven set braun set braun arter ven set braun arter-ven set fresenius set freseniun arter ven set freseniun arter-ven set asahi diyalizör gambro diyalizör braun diyalizör arter aen aetler arter ven set arter ven seti arter seti ven seti diyaliz diyaliz seti kan seti hemodiyaliz üniversal diyaliz seti üniversal set diyalizör arter-ven set arter - ven set arter-ven I-V set IV set diyaliz merkezi diyaliz kan seti hanaco bain sasan set sasan arter ven set midial set midial arter ven set fresenius set fresenius arter ven set kawusami arter ven set kawusami set kavusami set hemodiyaliz seti gambro ak gambro 90 gambro diyaliz dora arter ven set dora diyaliz set ARTER AEN AETLER ARTER VEN SET ARTER VEN SETİ ARTER SETİ VEN SETİ DİYALİZ DİYALİZ SETİ KAN SETİ HEMODİYALİZ ÜNİVERSAL DİYALİZ SETİ ÜNİVERSAL SET DİYALİZÖR ARTER-VEN SET ARTER - VEN SET ARTER-VEN I-V SET IV SET DİYALİZ MERKEZİ DİYALİZ KAN SETİ HANACO BAİN SASAN SET SASAN ARTER VEN SET MİDİAL SET MİDİAL ARTER VEN SET FRESENİUS SET FRESENİUS ARTER VEN SET KAWUSAMİ ARTER VEN SET KAWUSAMİ SET KAVUSAMİ SET HEMODİYALİZ SETİ GAMBRO AK GAMBRO 90 GAMBRO DİYALİZ DORA ARTER VEN SET DORA DİYALİZ SET